Yukoku No Moriarty

Yukoku No Moriarty

Tên khác: N/a
Thể loại: Historical , Horror , Mystery , Psychological
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Yukoku No Moriarty:

Câu chuyện về Sherlock Holmes được kể dưới góc nhìn của nhân vật chính Moriarty cũng như động lực khiên Moriaty trở thành tội phạm nguy hiểm nhất trong lịch sử Anh quốc.

Danh sách chương

Chap 56 ~ (11/06/2021)Miễn phí

Chap 55.1 ngoại truyện ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 55-688905 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 54 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 53 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 52 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 51 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 50 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 49 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 48 ~ (16/11/2020)Miễn phí

Chap 47 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chap 46 ~ (14/09/2020)Miễn phí

Chap 45 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chap 44 ~ (17/07/2020)Miễn phí

Chap 43 ~ (16/06/2020)Miễn phí

Chap 42 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 41 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 39 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 36 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 30 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 27 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 25 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 24 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 23 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 22 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 21 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 20 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 19 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 18 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 17 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 16 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 15 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 14 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 13 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 12 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 11 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 10 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 9 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 8 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 7 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 6 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 5 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 4 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 3 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 2 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 1.2 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 1.1 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Chap 1 ~ (14/05/2020)Miễn phí