TUYỆT ĐỈNH KHÍ THIẾU

TUYỆT ĐỈNH KHÍ THIẾU

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

TUYỆT ĐỈNH KHÍ THIẾU:

Thiếu gia của tô gia – Tô Mộc, vì đầu tư tạm thời thất bại, bị gia chủ tô gia trục xuất khỏi gia tộc, vì một số lý do mà trở thành đứa con rể phế vật của trần gia, địa vị của hắn ở trần gia có thể nói so với chó còn thấp hơn. nhưng, là hổ thì phải kiêu hùng sơn lâm, là rồng thì phải nhất phi trùng thiên. rồi đến một ngày hắn bỗng nhiên được khôi phục địa vị, tất cả những kẻ khinh thường hắn đều sẽ phải trả giá 

Danh sách chương

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 90 ~ (01/11/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 89 ~ (01/11/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 88 ~ (22/10/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 87 ~ (19/10/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 86 ~ (19/10/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 85 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 84 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 83 ~ (09/10/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 82 ~ (09/10/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 81 ~ (09/10/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 80 ~ (09/10/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 79 ~ (09/10/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 78 ~ (01/10/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 77 ~ (01/10/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 76 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 75 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 74 ~ (22/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 73 ~ (22/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 72 ~ (22/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 71 ~ (22/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 70 ~ (22/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 69 ~ (09/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 68 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 67 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 66 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 65 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 64 ~ (01/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 63 ~ (01/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 62 ~ (01/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 61 ~ (01/09/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 60 ~ (28/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 59 ~ (28/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 58 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 57 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 56 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 55 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 54 ~ (20/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 53 ~ (18/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 52 ~ (18/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 51 ~ (14/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 50 ~ (14/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 49 ~ (14/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 48 ~ (14/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 47 ~ (14/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 46 ~ (06/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 45 ~ (06/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 44 ~ (02/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 43 ~ (02/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 42 ~ (02/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 41 ~ (02/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 40 ~ (02/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 39 ~ (02/08/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 38 ~ (24/07/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 37 ~ (21/07/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 36 ~ (21/07/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 35 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 34 ~ (13/07/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 33 ~ (13/07/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 32 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 31 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 30 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 28 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 27 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 26 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 25 ~ (23/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 24 ~ (23/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 23 ~ (23/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 22 ~ (23/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 21 ~ (14/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 20 ~ (12/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 19 ~ (12/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 18 ~ (08/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 17 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 16 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 15 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 14 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 13 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 11 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu Chap 10 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chapter 9 ~ (16/05/2020)Miễn phí

Chapter 8 ~ (16/05/2020)Miễn phí

Chapter 7 ~ (16/05/2020)Miễn phí

Chapter 6 ~ (16/05/2020)Miễn phí

Chapter 5 ~ (16/05/2020)Miễn phí

Chapter 4 ~ (16/05/2020)Miễn phí

Chapter 3 ~ (16/05/2020)Miễn phí

Chapter 2 ~ (16/05/2020)Miễn phí

Chapter 1 ~ (16/05/2020)Miễn phí

Chapter 0 ~ (16/05/2020)Miễn phí