Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Adventure , Giống game , Martial Arts , Mystery
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiên Nghịch:

Vương Lâm một cái thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "thần bí hạt châu". Hắn đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì ?Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên?Tu tiên là vô tình hay hữu tình?Hãy dõi theo bước chân của Vương Lâm để biếtLink đọc truyện chữ Tiên Nghịch

Danh sách chương

Tiên Nghịch Chap 167 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 166 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 165 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 164 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 163 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 162 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 161 ~ (07/12/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 160 ~ (07/12/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 159 ~ (10/11/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 158 ~ (01/11/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 157 ~ (22/10/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 156 ~ (07/10/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 155 ~ (30/09/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 154 ~ (18/09/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 153 ~ (08/09/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 152 ~ (28/08/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 151 ~ (19/08/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 150 ~ (19/08/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 149 ~ (02/08/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 148 ~ (15/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 146 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 145 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 144 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 143 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 142 ~ (28/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 141 ~ (28/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 140 ~ (28/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 139 ~ (28/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 138 ~ (28/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 137 ~ (28/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 136 ~ (28/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 135 ~ (28/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 134 ~ (28/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 133 ~ (28/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 132 ~ (16/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 131.5 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 131 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 130.5 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 130 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 129.5 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 129 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 128 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 127 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 126 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 125 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 124 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 123 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 122 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 121 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 120 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 119 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 118 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 117 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 116 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 115 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 114 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 113 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 112 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 111 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 110 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 109 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 108 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 107 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 106 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 105 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 104 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 103 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 102 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 101 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 100 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 99 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 98 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 97 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 96 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 95 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 94 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 93 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 92 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 91 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 90 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 89 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 88 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 87 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 86 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 85 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 84 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 83 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 82 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 81 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 80 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 79 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 78 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 77 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 76 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 75 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 74 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 73 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 72 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 71 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 70 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 69 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 68 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 67 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 66 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 65 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 64 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 63 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 62 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 61 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 60 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 59 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 58 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 57 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 56 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 55 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 54 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 53 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 52 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 51 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 50 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 49 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 48 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 47 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 46 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 45 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 44 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 43 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 42 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 41 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 40 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 39 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 38 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 37 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 36 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 35 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 34 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 33 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 32.2 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 31.1 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 30 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 29 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 28 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 27 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 26 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 25 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 24 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 23 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 22 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 21 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 20 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 19 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 18 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 17 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 16 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 15 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 14 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 13 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 12 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 11 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 10 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 9 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 8 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 7 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 6 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 5 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 4 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 3 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 2 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 1 ~ (04/06/2020)Miễn phí