THỢ SĂN 3 CM

THỢ SĂN 3 CM

Tên khác: Thợ Săn Tí Hon
Thể loại: Action , Fantasy , Manhwa , Supernatural , Webtoon
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

THỢ SĂN 3 CM:

Thay vì những mô típ như hầm ngục quái vật thoát ra,... thì quái vật lại chính là nhưng con vật bình thường như chuột, kiến, mèo,.... hay đến những bậc thang lại chính là những thứ có thể giết chết con người. Trên thực tế, toàn bộ loài người đã bị biến trở nên bé nhỏ Nhân loại đang rất hỗn loạn, nhưng mỗi người nhận được một món quà để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Cùng với khả năng nhìn thấy các cửa sổ trạng thái của họ, họ được ban cho những sức mạnh bí ẩn. Trở nên mạnh lên từ từ, liệu main có thể tiêu diệt thứ đã làm ra tất cả mọi chuyện này được không... Xem sẽ rõ :D

Danh sách chương

Chap 70 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 69 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 68 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 67 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 66 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 65 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 64 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 63 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 62 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 61 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 60 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 59 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 58 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 57 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 56 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 55 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 54 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 53 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 52 Bắt đầu SS2 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 51 Complete SS1 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 50 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 49 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 48 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 47 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 46 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 45 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 44 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 43 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 42 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 41 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 40 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 39 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 38 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 37 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 36 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 35 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 34 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 33 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 32 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 31 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 30 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 29 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 28 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 27 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 26 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 25 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 24 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 23 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 22 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 21 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 20 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 19 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 18 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 17 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 16 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 15 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 14 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 13 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 12 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 11 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 10 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 9 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 8 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 7 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 6 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 5 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 4 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 3 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 2 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 1 ~ (08/06/2021)Miễn phí