Tai Sói Và Mũ Đỏ

Tai Sói Và Mũ Đỏ

Tên khác: Little Red Riding Hood, Wolf and Red Hat; The Wolf and the Red Hat; 狼與小紅帽; 늑대와 빨간모자
Thể loại: Comedy , Horror , School Life , Shoujo , Slice of Life , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tai Sói Và Mũ Đỏ:

Một ngày nọ, một nữ sinh mọc đầy lông chân, mọc tai, đuôi, thèm thịt. Em ấy phải cố gắng đi học và tránh xa trộm chó. Đang đến trường, ẻm lên cơn đói và đướp một chú chim. Chẳng may nam chính nhìn thấy cảnh đó. Xác định!!!

Danh sách chương

Chap 45 ~ (09/10/2020)Miễn phí

Chap 44 ~ (23/09/2020)Miễn phí

Chap 43 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 42 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 41 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 39 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 36 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 30 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 27 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 25 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 24 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 23 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 22 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 21 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 20 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 19 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 18 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 17 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 16 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 15 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 14 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 13 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 12 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 11 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 10 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 9 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 8 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 7 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 6 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 5 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 4 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 3 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 2 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 1 ~ (07/09/2020)Miễn phí