SOZAI SAISHUKA NO ISEKAI RYOKOUKI

SOZAI SAISHUKA NO ISEKAI RYOKOUKI

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Comedy , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

SOZAI SAISHUKA NO ISEKAI RYOKOUKI:

Một thanh niên làm việc ở một công sở nhàm chán bất ngờ được vị thần thế giới khác triệu hồi để cứu lấy thế giới được trao năng lực imba và bắt đầu cuộc hành trình cứu thế giới lập harem cho riêng mình

Danh sách chương

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 29 ~ (23/06/2021)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 28 ~ (23/06/2021)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 27 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 26.5 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 26 ~ (11/06/2021)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 25 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 24 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 23 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 22 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 21 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 20 ~ (07/12/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 19 ~ (13/11/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 18 ~ (18/09/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 17 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 16 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 15 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 14 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 13 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 12 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 11 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 10 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 9 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 8 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 7 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 6 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 5 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 4 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 3 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 2 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chap 1 ~ (26/05/2020)Miễn phí