Ma Vương Lão Công Khiếm Điều Giáo

Ma Vương Lão Công Khiếm Điều Giáo

Tên khác: DẠY BẢO MA VƯƠNG LÃO CÔNG
Thể loại: Comedy , Drama , Huyền Huyễn , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn tình
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


3 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ma Vương Lão Công Khiếm Điều Giáo:

Một thiếu nữ bình thường chọc phải ông vua bá đạo bạo ngược của giới xã hội đen Phong Liệt, hãy nhìn xem thiếu nữ đó làm sao để đem đại ma vương này dạy dỗ thành một lão công mẫu mực! Lão công mới vừa được dạy dỗ tốt thì lại đột nhiên biến thành Đại Ma Vương, còn mất đi trí nhớ, đi đến Ma Giới! Vì để đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ ấy một mình xông vào Ma Giới nên làm sao đây? Chuyện tình giữa Thần và Ma, vì vậy mà mở ra....

Danh sách chương

Chap 248 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 247 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 246 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 245 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 244 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 243 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 242 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 241 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 240 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 239 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 238 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 237 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 236 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 235 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 234 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 233 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 232 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 231 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 230 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 228-229 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 226-227 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 225 Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 224 Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 222-223 Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 219-221 Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 213-214 Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 211-212 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 209-210 Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 207 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 206 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 205 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 204 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 203 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 202 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 201 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 200 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 199 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 198 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 197 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 195-196 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 194 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 193 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 192 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 190 190+191 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 189 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 188 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 187 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 186 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 185 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 184 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 183 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 182 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 181 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 180 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 179 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 178 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 177 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 176 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 175 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 174 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 173 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 172 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 171 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 170 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 169 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 168 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 167 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 166 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 165 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 164 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 163 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 162 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 161 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 160 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 159 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 158 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 157 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 156 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 155 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 154 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 153 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 152 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 151 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 150 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 149 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 148 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 147 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 146 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 145 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 144 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 143 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 142 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 141 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 140 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 139 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 138 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 137 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 136 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 135 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 134 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 133 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 132 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 131 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 130 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 129 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 128 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 127 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 126 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 125 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 124 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 123 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 122 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 121 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 120 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 119 Tôi sẽ cân nhắc... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 118 Cô cũng xứng yêu ta? ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 117 Em rất nhớ anh... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 116 Cô biết rõ những món ta thích... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 115 Dấu hiệu con mồi... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 114 Ma chướng xâm phạm... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 113 Cô ấy là ai, sao lại có cảm giác quen thuộc... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 112 Ma lực hỗn loạn có chút bạo động. ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 111 Lần sau gặp lại chính là ngày giỗ của anh. ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 110 Người nào mạnh thì sẽ làm lão đại. ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 109 Ta hình như đã quên gì đó... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 108 Ta sẽ không ấn ký lên ai cả ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 107 Tôi sẽ nấu được món ma vương thích... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 106 Nữ thần này, trông rất quen... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 105 Sao cô không có phản ứng với Thần lực ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 104 Ta sẽ giết hết nhân loại và thần tộc... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 103 Chúa tể của ma giới... Lucifer! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 102 Kiếp này gặp anh là hạnh phúc của em! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 101 Cảm thấy thật bất an... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 100 Ngửi thấy rồi…… Cái mùi đó…… ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 99 Em có đồng ý gả cho anh?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 98 Người Châu Á yếu như vậy... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 97 Kết hôn! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 96 Em giờ là của anh! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 95 Không được làm hại Tiểu Phù! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 94 Tôi nguyện hi sinh vì anh ấy! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 93 Hậu quả ông phải gánh lấy là đây! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 92 Tẩy chay Thư Tiểu Phù!! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 91 Không ai được phá hỏng buổi concert! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 90 Chỉ cần Thư Tiểu Phù biến mất... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 89 Debut solo?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 88 ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 87 Không thể hát được sao?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 86 Sói dữ biến thành chó con! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 85 Mình phải đạt được mục đích! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 84 Nhóm nhạc thần tượng nữ?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 83 Chỉ có một nguồn gen mà nó muốn đuổi theo... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 82 phong liệt, anh sẽ không quên mất em chứ? ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 81 Phong Liệt, em nhớ anh! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 80 Yêu là phải có dũng khí! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 79 Mình nhớ anh ấy nên sinh ra ảo giác sao?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 78 Mình thật là nhanh trí! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 77 Mình không thể khóc, không thể..... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 76 Tạm biệt, Phong Liệt... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 75 Chia tay đi! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 74 Đừng sợ, Tiểu Hắc! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 73 Em đến gặp anh đây! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 72 Người mình thích, là ai?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 71 Để tao xem mày chết như thế nào! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 70 Cứ có cảm giác bất an... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 69 Thuốc mê không có tác dụng?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 68 Phong Liệt, liệu cậu có thể biến trở lại không?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 67 Mình không thể làm tổn thương Tiểu Phù. ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 66 Anh lại dùng thuốc kích dục à... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 65 Người bên cạnh Phong Liệt bây giờ, là tôi! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 64 Vì vậy, mày có thể đi chết rồi! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 63 Bạn trai của cô ấy... không phải tôi. ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 62 Anh có cẩm thấy em đẹp hơn không? ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 61 Nếu cô ấy không nguyện ý, tôi cũng không ép. ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 60 Bởi vì cô đã cướp người đàn ông của tôi! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 59 Thư tiểu phù có thể, thì mình cũng có thể! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 58 Ai ngờ anh cũng làm việc... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 57 Bây giờ, anh là sếp của em! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 56 Dám chạm vào nữ nhân của ta, thì phải trả giá thật đắt! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 55 Anh thật tâm theo đuổi em! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 54 Bởi vì... cô không xứng! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 53 Tớ đã chăm sóc anh ấy! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 52 Anh không bị mất trí nhớ? ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 51 Đập nát răng chúng nó! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 50 Cám ơn anh! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 49 Văn Nhân! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 48 Không được rời khỏi tầm mắt anh! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 47 Em là bạn gái của tôi! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 46 Bạn học mới! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 45 Mất trí nhớ?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 44 Tỉnh lại đi! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 43 Phong Liệt sắp chết sao?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 42 Tôi mới không lo cho anh ta! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 41 Mày thật dịu dàng! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 40 Sói ngoan! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 39 Phong Liệt, chết rồi sao? ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 38 Hẹn hò? ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 37 Dạy tôi, làm thế nào để Thư tiểu phù thích tôi ? [FIXED] ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 36 Cô muốn chết trước mặt tôi sao? ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 35 cả đời này, tôi sẽ không để cô thoát khỏi tôi đâu, Thư Tiểu Phù! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 34 Cô không phải là Thư Tiểu Phù! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 33 Anh ta sẽ là của tôi ! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 32 Cô là con mồi của tôi! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 31 Rồi cô sẽ hối hận! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 30 Cô chết chắc! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 29 Anh sẽ giải thoát cho em! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 28 Mình nhất định phải trốn! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 27 Chịu sự trừng phạt đi! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 26 Cô là nữ nhân của tôi! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 25 Ma vương ăn giấm?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 24 Tại sao mình lại làm bữa sáng cho hắn chứ? ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 23 Tôi vốn đã là cầm thú rồi! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 22 Tôi và cô, sống cùng nhau! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 21 Tôi đã tìm thấy cô rồi! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 20 Phong Liệt! Tôi hận anh! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 19 Đừng có chết !! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 18 Tiểu ngoan ngoãn, em đã thỏa mãn chưa? ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 17 Tôi muốn lấy lòng cô ấy thôi! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 16 Cứu hay không cứu?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 15 Cô tính làm gì?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 14 Máu?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 13 Cô ta sợ mình cướp lợi ích sao? ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 12 Con nhà quê tìm được ông lớn?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 11 Đội quân siêu xe? ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 10 Hợp đồng kí kết... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 9 Không muốn bị ném cho chó ăn thì im miệng lại! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 8 Cô ta không có mùi hương đó...... ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 7 Thả tôi đi! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 6 Cuộc sống mới! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 5 Thất vọng! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 4 Phản bội?! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 3 Mùi hương quyến rũ a! ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 2 Đây là đâu? ~ (09/06/2021)Miễn phí

Chap 1 Con chó lớn? ~ (09/06/2021)Miễn phí