Long Vương Truyền Thuyết

Long Vương Truyền Thuyết

Tên khác: Đấu La Đại Lục 3
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Shounen
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Long Vương Truyền Thuyết:

Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù!

Danh sách chương

Chap 244 ~ (20/06/2021)Miễn phí

Chap 242 ~ (11/06/2021)Miễn phí

Chap 241 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 240 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 239 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 238 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 237 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 236 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 235 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 234 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 233 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 232 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 231 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 230 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 229 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 228 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 227 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 226 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 225 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 224 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 223 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 222 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 221 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 220 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 219 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 218 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 217 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 216 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 215 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 214 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 213 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 212 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 211 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 210 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 209 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 208 ~ (07/12/2020)Miễn phí

Chap 207 ~ (01/12/2020)Miễn phí

Chap 206 ~ (24/11/2020)Miễn phí

Chap 205 ~ (16/11/2020)Miễn phí

Chap 204 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Chap 203 ~ (01/11/2020)Miễn phí

Chap 202 ~ (27/10/2020)Miễn phí

Chap 201 ~ (23/10/2020)Miễn phí

Chap 200 ~ (20/10/2020)Miễn phí

Chap 199 ~ (12/10/2020)Miễn phí

Chap 198 ~ (03/10/2020)Miễn phí

Chap 197 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Chap 196 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Chap 195 ~ (13/09/2020)Miễn phí

Chap 194 ~ (13/09/2020)Miễn phí

Chap 193 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 192 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Chap 191 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chap 190 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Chap 189 ~ (20/08/2020)Miễn phí

Chap 188 ~ (10/08/2020)Miễn phí

Chap 187 ~ (10/08/2020)Miễn phí

Chap 186 ~ (29/07/2020)Miễn phí

Chap 185 ~ (21/07/2020)Miễn phí

Chap 184 ~ (19/07/2020)Miễn phí

Chap 183 ~ (15/07/2020)Miễn phí

Chap 181 ~ (10/07/2020)Miễn phí

Chap 182 ~ (09/07/2020)Miễn phí

Chap 180 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Chap 179 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Chap 178 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Chap 177 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Chap 176 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Chap 175 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Chap 174 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Chap 173 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Chap 172 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Chap 171 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Chap 170 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Chap 169 ~ (02/07/2020)Miễn phí

Chap 168 ~ (02/07/2020)Miễn phí

Chap 167 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Chap 166 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Chap 165 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Chap 164 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Chap 163 ~ (29/06/2020)Miễn phí

Chap 162 ~ (28/06/2020)Miễn phí

Chap 161 ~ (12/06/2020)Miễn phí

Chap 160 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 159 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 158 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 157 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 156 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 155 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 154 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 153 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 152 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 151 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 150 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 149 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 148 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 147 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 146 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 145 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 144 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 143 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 142 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 141 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 140 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 139 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 138 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 137 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 136 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 135 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 134 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 133 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 132 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 131 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 130 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 129 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 128 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 127 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 126 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 125 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 124 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 123 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 122 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 121 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 120 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 119 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 118 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 117 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 116 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 115 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 114 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 113 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 112 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 111 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 110 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 109 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 108 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 107 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 106 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 105 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 104 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 103 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 102 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 101 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 100 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 99 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 98 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 97 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 96 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 95 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 94 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 93 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 92 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 91 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 90 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 89 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 88 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 87 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 86 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 85 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 84 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 83 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 82 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 81 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 80 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 79 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 78 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 77 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 76 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 75 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 74 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 73 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 72 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 71 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 70 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 69 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 68 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 67 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 66 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 65 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 64.5 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 64 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 63 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 62 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 61 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 60 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 59 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 58 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 57 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 56 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 55 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 54 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 53 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 52 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 51 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 50 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 49 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 48 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 47 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 46 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 45 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 44 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 43 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 42 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 41 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 39 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 36 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 30 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 27 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 25 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 24 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 23 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 22 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 21 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 20 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 19 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 18 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 17 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 16 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 15 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 14 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 13 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 12 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 11 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 10 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 9 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 8 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 7 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 6 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 5 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 4 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 3 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 2.1 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 2 ~ (04/06/2020)Miễn phí

Chap 1 ~ (04/06/2020)Miễn phí