HỌC SĨ TÁI SINH

HỌC SĨ TÁI SINH

Tên khác: Võ giả trùng sinh
Thể loại: Action , Historical , Manhwa , Shounen
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

HỌC SĨ TÁI SINH:

Tên khác: The Scholar's Reincarnation
Câu chuyện về một thằng bá đạo trong Võ lâm, bị Liên minh Võ Lâm dồn ép đến chết - Và quan trọng là anh ta Trùng Sinh lại, làm lại từ đầu, trở thành 1 đứa trẻ với bí kíp võ công đời trước vẫn còn đó Đón xem The Scholar's Reincarnation nhé! Đã bá đạo lại còn trùng sinh

Danh sách chương

Chap 146 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 145.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 145 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 144.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 144 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 143.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 143 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 142.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 142 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 141.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 141 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 140.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 140 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 139.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 139 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 138.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 138 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 137.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 137 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 136.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 136 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 135.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 135 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 134.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 133.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 133 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 132.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 132 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 131.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 131 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 130.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 130 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 129.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 129 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 128.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 128 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 127.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 127 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 126.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 126 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 125.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 125 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 124.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 124 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 123.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 123 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 122.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 122 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 121.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 121 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 120 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 119 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 118 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 117 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 116 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 115 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 114 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 113 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 112 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 111 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 110 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 109 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 108 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 107 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 106 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 105 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 102-104 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 101 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 100-673295 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 100 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 99 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 98 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 97 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 96 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 95 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 94 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 93 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 92 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 91 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 90 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 89 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 88 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 87 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 86 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 85 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 84 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 83 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 82 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 81 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 80 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 79 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 78 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 77 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 76.5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 76 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 75 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 74 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 73 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 72 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 71 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 70 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 69 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 68 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 67 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 66 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 65 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 64 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 63 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 62 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 61 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 60 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 59 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 58 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 57 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 56 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 55 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 54 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 53 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 52 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 51 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 50 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 49 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 48 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 47 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 46 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 45 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 44 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 43 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 42 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 41 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 40 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 39 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 38 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 37 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 36 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 35 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 34 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 33 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 32 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 31 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 30 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 29 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 28 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 27 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 26 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 25 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 24 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 23 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 22 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 21 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 20 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 19 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 18 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 17 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 16 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 15 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 14 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 13 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 12 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 11 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 10 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 9 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 8 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 7 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 6 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 5 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 4 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 3 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 2 ~ (21/06/2021)Miễn phí

Chap 1 ~ (21/06/2021)Miễn phí