ĐÊM NGÀY KHÔNG DỨT

ĐÊM NGÀY KHÔNG DỨT

Tên khác: Trú Dạ Liên Miên
Thể loại: Fantasy , Manhua , Romance , Shoujo , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

ĐÊM NGÀY KHÔNG DỨT:

Cô là một thiếu nữ bình thường, nhưng lại có được “ đôi mắt tử thần ”, là cặp mắt có thể nhìn thấy tỷ lệ chết chóc của người khác. Đau khổ vì điều này, cô đã cố tự tử nhiều lần, nhưng lại bất thành! Nghe thấy tiếng cô hô gọi cái chết, tử thần cũng phải đến. Sau đó, ngay cả tử thần cũng phải hết cách với cô? Một thiếu nữ muốn chết cùng với một anh chàng tử thần sẽ tạo nên một kết quả như nào? Và sau cái năng lực bí ẩn ấy của thiếu nữ là đang ẩn giấu một bí mật như thế nào... Và việc khiêu vũ cùng với một tử thần, chính là một sự cám dỗ chết chóc không ai có thể cưỡng lại.
Ủng hộ và like fanpage để nhóm có động lực làm việc năng suất nhé : https://www.facebook.com/DongTieu.thk2

Danh sách chương

Chap ~ (23/06/2021)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 73 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 72 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 71.1 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 71 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 69 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 68 ~ (10/08/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 67 ~ (10/08/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 66 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 65 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 64 ~ (28/07/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 63 ~ (23/07/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 62 ~ (23/07/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 61 ~ (20/07/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 60 ~ (13/07/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 59 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 58 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 57 ~ (29/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 56 ~ (29/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 55 ~ (22/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 54 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 52-53 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 51 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 50 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 49 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 48 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 47 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 46 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 45 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 44 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 43 43 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 42 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 41 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 40 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 39 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 38 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 37 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 36 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 35 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 34 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 33 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 32 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 31.1 Ngoại truyện ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 31 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 30 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 29 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 28 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 27 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 26 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 25 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 24 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 23 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 22.1 Ngoại truyện ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 22 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 21 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 20 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 19 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 18 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 17 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 16 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 15.2 Ngoại truyện (p.2) ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 15.1 Ngoại truyện (p.1) ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 15 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 14 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 13 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 12 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 11 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 10 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 9 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 8 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 7 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 6 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 5 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 4 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 3 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 2 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 1.5 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap 1 Cô ấy nhìn thấy rồi ~ (01/06/2020)Miễn phí

Trú Dạ Liên Miên Chap ~ (01/06/2020)Miễn phí