Đăng Nhập Murim

Đăng Nhập Murim

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Comic , Fantasy , Manhwa , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đăng Nhập Murim:

Một kỷ nguyên mà các thợ săn phát triển mạnh trong việc săn quái vật đến từ Gates. Jin Tae-Kyung là một thợ săn hạng thấp, người nhặt được một cỗ máy VR, và vô tình đăng nhập vào trò chơi, lấy bối cảnh trong thế giới Võ thuật. Sau nhiều thăng trầm, Tae-Kyung đã có thể thoát khỏi thế giới này. Sức mạnh và kỹ năng mà anh ta nhận được trong Murim có thể được đưa trở lại thế giới thực. Điều này cho phép anh ta tiếp tục kiếm sống bằng nghề săn bắn nhưng anh ta quyết định quay trở lại thế giới Murim, để chăm sóc cho những người bạn NPC của mình.

Danh sách chương

Chap 71 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Chap 70 ~ (03/06/2021)Miễn phí

Chap 69 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 68 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 67 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 66 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 65 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 64 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 63 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 62 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 61 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 60 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 59 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 58 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 57 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 56 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 55 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 54 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 53 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 52 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 51 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 50 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 49 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 48 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 47 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 46 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 45 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 44 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 43 ~ (01/11/2020)Miễn phí

Chap 42 ~ (01/11/2020)Miễn phí

Chap 41 ~ (01/11/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chap 39 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chap 36 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 30 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 27 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 25 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 23 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 22 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 21 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 20 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 19 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 18 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 17 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 16 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 15 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 14 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 13 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 12 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 11 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 10 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 9 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 8 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 7 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 6 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 5 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 4 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 3 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 2 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chap 1 ~ (28/09/2020)Miễn phí