Bạn Tri Kỷ

Bạn Tri Kỷ

Tên khác: N/a
Thể loại: 18+
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


5 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bạn Tri Kỷ:

Trong số những người bạn thân nhất của tôi , Taeyang Lee và Minho Song là những người bạn thân nhất . Ngay cả hai người tưởng sẽ không có bí mật nào cũng bắt đầu có những bí mật mà họ không thể không bao giờ kể cho nhau nghe ...